Historia

Elannon Leipätehdas rakennettiin 1923 (arkkitehti Väinö Vähäkallio) ja laajennettiin 1955 (arkkitehdit Jouko Ylihannus ja Paavo Lehtinen). Ennen nykyistä suurleipomoa korttelissa oli 1907 valmistunut leipomo, joka purettiin suurleipomon tieltä.

Leipomotoiminta jatkui kiinteistössä 1990 asti, jonka jälkeen kiinteistö myytiin Senaatille. Senaatti muutti leipätehtaan opetus- ja toimistorakennukseksi vuosina 2001 – 2003. Leipätehdas siirtyi Helsingin Yliopistokiinteitöille (”HYK”) vuonna 2009. Pitkäaikaiset vuokralaiset Helsingin tanssiopisto, StepUp School ja Opetusvirasto ovat toimineet Leipätehtaalla vuodesta 2003 asti. Nykyisillään kiinteistössä toimii eri alojen toimijoita mm. kulttuuri-, IT- kuin kuluttajatuotteiden aloilta. Muun muassa kulttuurikeskus Caisa toimii kiinteistön yhtenä pääkäyttäjänä.

Nykyisin kiinteistö on pohjoismaisen kiinteistösijoitusyhtiö NREP:n hallinnoiman rahaston omistuksessa ja tavoitteena on ylläpitää kiinteistössä toimivaa vuokralaisyhteisöä sekä huomioida kiinteistön vastuullisuus päivittäisessä toiminnassa.

Leipätehtaalla on ainutlaatuisia loft-tiloja, joiden huonekorkeus on jopa 5,5 metriä. Tehdasilmapiiriä valaisee suuret ikkunat tuoden tiloihin aamu- ja iltapäiväauringon. Loft-ilmapiiri inspiroi ja mahdollistaa monenlaista toimintaa.

Lisää kuvia Leipätehtaan historiasta:

arjenhistoria.fi
finna.fi